ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
10.00 EUR
1 سال
10.00 EUR
1 سال
10.00 EUR
1 سال
.eu
12.50 EUR
1 سال
12.50 EUR
1 سال
12.50 EUR
1 سال
.si
15.00 EUR
1 سال
15.00 EUR
1 سال
15.00 EUR
1 سال
.am
75.10 EUR
1 سال
N/A
75.10 EUR
1 سال
.at
87.65 EUR
1 سال
N/A
87.65 EUR
1 سال
.be
20.85 EUR
1 سال
N/A
20.85 EUR
1 سال
.de
20.83 EUR
1 سال
N/A
20.83 EUR
1 سال
.fm
70.95 EUR
1 سال
N/A
70.95 EUR
1 سال
.gs
41.70 EUR
1 سال
N/A
41.70 EUR
1 سال
.net
10.00 EUR
1 سال
10.00 EUR
1 سال
10.00 EUR
1 سال
.se
40.00 EUR
1 سال
40.00 EUR
1 سال
40.00 EUR
1 سال
.org
10.00 EUR
1 سال
10.00 EUR
1 سال
10.00 EUR
1 سال
.tw
41.75 EUR
1 سال
41.75 EUR
1 سال
41.75 EUR
1 سال
.info
10.00 EUR
1 سال
10.00 EUR
1 سال
10.00 EUR
1 سال
.biz
10.00 EUR
1 سال
10.00 EUR
1 سال
10.00 EUR
1 سال
.me
23.00 EUR
1 سال
23.00 EUR
1 سال
23.00 EUR
1 سال
.it
30.00 EUR
1 سال
30.00 EUR
1 سال
30.00 EUR
1 سال
.cc
25.00 EUR
1 سال
25.00 EUR
1 سال
25.00 EUR
1 سال
.ro
100.00 EUR
2 سال
N/A
N/A
.ru
48.00 EUR
1 سال
48.00 EUR
1 سال
48.00 EUR
1 سال
.rs
50.00 EUR
1 سال
50.00 EUR
1 سال
50.00 EUR
1 سال
.hr
119.00 EUR
1 سال
119.00 EUR
1 سال
119.00 EUR
1 سال
.co.uk
10.00 EUR
1 سال
10.00 EUR
1 سال
10.00 EUR
1 سال
.mobi
25.00 EUR
1 سال
25.00 EUR
1 سال
25.00 EUR
1 سال
.ea
38.00 EUR
1 سال
38.00 EUR
1 سال
38.00 EUR
1 سال
.hk
30.00 EUR
1 سال
30.00 EUR
1 سال
30.00 EUR
1 سال
.guru
25.00 EUR
1 سال
25.00 EUR
1 سال
25.00 EUR
1 سال
.ch
40.00 EUR
1 سال
40.00 EUR
1 سال
40.00 EUR
1 سال
.dk
28.00 EUR
1 سال
28.00 EUR
1 سال
28.00 EUR
1 سال
.pro
20.00 EUR
1 سال
20.00 EUR
1 سال
20.00 EUR
1 سال
.family
30.00 EUR
1 سال
30.00 EUR
1 سال
30.00 EUR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains